ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο.7 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, δηλαδή τα τρία ονόματα, οι διευθύνσεις και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργάζονται από την Olive Boost Ltd. για να εκτελέσουν μια σύμβαση για μια αγορασμένη καλή ή παραγγελθείσα υπηρεσία καθώς και για να στείλουν μηνύματα πληροφοριών και διαφημίσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Olive Boost Ltd..
Συμφωνώ με την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μεταξύ μου και της Olive Boost Ltd., και στη συνέχεια για το μικρότερο από τα εξής:

1) την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης των συνημμένων εγγράφων σύμφωνα με τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
ή
2) περίοδο 5 ετών.

Είμαι ενημερωμένος ότι μπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντάς την στο ygeia@oliveboost.com και ότι το αίτημά μου μπορεί να μην χορηγηθεί εάν έρχεται σε σύγκρουση με την εκτέλεση νομικών καθηκόντων από τον διαχειριστή ή το κοινό ενδιαφέρον.
Click to order
Cart
Η παραγγελία σας
Total: 
Ονοματεπώνυμο
Еmail
Τηλέφωνο
Address
Address
Payment method
Το περιεχόμενο ανήκει στην Olive Boost
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ
    Τηλέφωνο: 222 103 3076
    Τηλέφωνο: 693 111 0000
    Email: ygeia@oliveboost.com